کارخانه بلوک سبک

کارخانه بلوک سبک به جهت بازدید

کارخانه بلوک سبک ما که به لطف خداوند از سال 91 دایر گردید در ابتدا در گرمدره و اکنون در باغستان در جداه مخصوص میباشد. تولیدات ما ، دستگاه ههای ما ، نحوه سفارش از ما ….در ادامه با ما باشید …. تولیدات بلوک سبک ما ما در مجمRead More…